Dzień Działkowca 2015 - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści
Przemówienie Prezesa Zarządu ROD. - 2015 rok.

Proszę Państwa po raz trzeci spotykamy się na terenie biura ROD , który jest również terenem rekreacyjnym dla naszych działkowców. Po wyborach władz ogrodu w marcu 2010 roku jak Państwo pamiętacie biuro znajdowało się nad rzeką Pasłęką. Teren ten był ogólnie dostępny i w krótkim czasie miejsce to stało się zarówno szaletem miejskim czy też miejscem spotkań osób spożywających napoje alkoholowe. Dlatego postanowiłem stworzyć takie warunki poszukać terenu na który można by było przenieść biuro i aby również teren ten był miejscem spotkań naszych działkowców. Przedstawiłem dla ówczesnego Zarządu ROD swoje plany dotyczące lokalizacji biura. Decyzja Zarządu była niejednogłośna , 3 członków było za , a 2 członków przeciw.
W ciągu 2 lat przygotowaliśmy teren pod biuro. Przeważnie wszystkie prace wykonywane były społecznie przez wąskie grono naszych działkowców. W różnych okresach czasowych pracowało 15 osób. Przeważnie są to osoby, które i do tej pory społecznie pracują na rzecz naszego ogrodu, które i w dniu dzisiejszym zostaną wyróżnione. W pierwszym roku zbudowano 14 metrów wiaty, na którą oprócz naszych funduszy dostaliśmy dotację z OZ PZD w Elblągu w kwocie 5 tys. zł.
W drugim roku rozbudowano wiatę o kolejne 7 m , gdyż okazała się za mała aby pomieścić naszych działkowców, w trzecim roku podłączyliśmy energię elektryczną do biura ROD. Mogę Państwu przekazać, że tego terenu rekreacyjnego zazdroszczą nam działkowicze z innych ogrodów znajdujących się na terenie naszego miasta , o czym niejednokrotnie przekonałem się w rozmowach z działkowiczami tamtych ogrodów. Co rocznie staramy się zagospodarować kolejne nieużytki z przeznaczeniem na kolejne działki, na które na naszym terenie jest duże zapotrzebowanie.
Pragnę Państwu przekazać, że na zaproszenie Zarządu gościła na naszym ogrodzie Pani Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, której towarzyszyli z-ca Burmistrza Pan Wincenty Sokół i Pan Jerzy Butkiewicz z promocji miasta.
Zapoznałem Panią Burmistrz z naszym terenem, naszymi problemami i planami na przyszłość . Myślę , że to spotkanie zapoczątkuje naszą współpracę a korzyści z niej płynące będą obopólne.
W dniu 29 sierpnia 2015 roku w Tczewie odbędą się Krajowe Dni Działkowca 2015 roku, na które również otrzymałem zaproszenie i jest mi bardzo miło, że będę mógł reprezentować nasz ogród i naszych działkowców.
Na koniec tego mojego krótkiego wystąpienia gratuluję nagrodzonym, wyróżnionym oczekuję dalszej wspólnej współpracy na rzecz ogrodu i życzę Państwu smacznego i miłej sympatycznej zabawy .


Obchody Dnia Działkowca 2015 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Katarzynki” w Braniewie.
W dniu 22 sierpnia 2015 roku w godz. 15.00 – 23.00 na terenie biura Zarządu ROD im. „Katarzynki” odbyły się Dni Działkowca 2015 roku.
Program uroczystości:
1. powitanie zaproszonych gości i działkowców
2. wystąpienie Prezesa Zarządu ROD Stanisława Kani
3. wręczenie nagród rzeczowych ( książki o tematyce ogrodniczej) , dyplomów wyróżniającym się działkowcom przyznanym przez Zarząd naszego ogrodu, wręczenie nagród rzeczowych ( sprzęt ogrodniczy ) za przyniesione plony na wystawę.
4. wręczenie nagród rzeczowych od Pani Burmistrz Miasta Braniewa Moniki Trzcińskiej oraz Pana Starosty naszego powiatu Leszka Dziąga.
5. wystąpienie zaproszonych gości
6. poczęstunek
7. zabawa taneczna
Wśród zaproszonych gości byli min. Pani Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska oraz Prezes OZ PZD w Elblągu Antoni Dalak. Pani Burmistrz przekazała 13 nagród rzeczowych , a Pan Leszek Dziąg Starosta naszego powiatu przekazał 8 nagród rzeczowych dla wyróżniających się działkowców w pracach społecznych na rzecz naszego ogrodu.
Zarząd ROD im. „Katarzynki” wyróżnił 24 działkowców nagrodami rzeczowymi ( książki o tematyce ogrodniczej) i 18 działkowców dyplomami uznania za wzorową uprawę swoich działek. 10 działkowców otrzymało nagrody rzeczowe ( sprzęt ogrodniczy) za przyniesione swoje plony na wystawę.
Pan Jan Kasperowicz otrzymał list pochwalny od Zarządu ROD za okazaną wielką pomoc przy pracach związanych z podłączeniem energii elektrycznej do naszego biura.
Po zakończeniu akademii zaproszonych gości oraz działkowców poczęstowano przepyszną grochówką przyrządzoną przez żonę Prezesa Barbarę Kania, kiełbaskami z grilla, domowym ciastem przygotowanym przez działkowców oraz napojami chłodzącymi i słodyczami.
Następnie odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki mechanicznej , która trwała do godz. 23.00.
W uroczystościach udział wzięło 120 działkowców oraz zaproszeni goście.
Uroczystą akademię prowadził Prezes Zarządu ROD im. „Katarzynki” Stanisław Kania.
Prezes Zarządu St. Kania dziękuję wszystkim , którzy wzięli udział w przygotowaniu naszego święta. Serdeczne podziękowania składa również dla Pani Burmistrz Moniki Trzcińskiej oraz Starosty naszego powiatu Pana Leszka Dziąga za przekazane nagrody rzeczowe dla naszych działkowców.

Nagrody książkowe otrzymują:
Regina Mieczkowska- Jastrzębska i Eugeniusz Jastrzębski - dz. nr 22
Bożena i Dariusz Trzcińscy – dz. nr 37
Bronisław Brylowski – dz. nr 44
Barbara Łukasiak- Mała - dz. nr 41 A
Józef Błądek - dz. nr 45
Józefa Miernicka - dz. nr 51
Lidia i Roman Ossowscy - dz. nr 52
Teresa Potera - dz. nr 63
Zofia i Andrzej Drzycimscy - dz. nr 114
Lucjan Ingielewicz - dz. nr 117
Maria Wałecka - dz. nr 129
Joanna i Wiesław Szuleta - dz. nr 252
Wiesława i Daniel Woronowicz - dz. nr 266
Ryszard Bryl - dz. nr 267
Barbara Gudian- Hajdamowicz i Czesław Hajdamowicz - dz. nr 226
Andrzej Milewski - dz. nr 309
Bożena i Grzegorz Czerwińscy - dz. nr 322
Danuta i Andrzej Tatar - dz. nr 334
Jan Duma - dz. nr 335 A
Rafał Orzechowski - dz. nr 347
Julia Fijałkowska- Orzechowska - dz. nr 348
Eugeniusz Wasyńczuk - dz. nr 362
Teresa i Ryszard Tarasiewicz - dz. nr 374
Józefa Płatkowska - dz. nr 156

Dyplomy uznania otrzymują:
Anna Kruglak - dz. nr 8
Leokadia Wiśniewska - dz. nr 25
Mieczysław Bugalski - dz. nr 41
Bożena Garbowska - dz. nr 78
Rafał Mgłosiek - dz. nr 92
Czesław Zyśk - dz. nr 96
Regina Myślińska - dz. nr 101
Halina Pińska - dz. nr 154
Czesława i Eugeniusz Szyszło - dz. nr 217
Bożena Sobieska - dz. nr 228
Grażyna i Tadeusz Rynkun - dz. nr 234
Danuta i Bogdan Frączyk - dz. nr 241
Danuta i Mirosław Głowaccy - dz. nr 280
Danuta i Jan Stępek - dz. nr 281
Katarzyna i Zbigniew Jasewicz - dz. nr 329
Teresa i Jan Staniukiewicz - dz. nr 343
Stanisław Demkowicz - dz. nr 375
Andrzej Lange - dz. nr 386

Wyróżnienia za społeczną pracę na rzecz ROD im. „Katarzynki”.
Nagrody rzeczowe od Pani Burmistrz Miasta Braniewa Moniki Trzcińskiej dla działkowców za pracę przy podłączeniu energii elektrycznej do biura Zarządu ROD otrzymali:

1.Jan Duma
2. Czesław Hajdamowicz
3. Karol Bazner
4. Krzysztof Tomczyk
5. Zbigniew Graczyk
6. Roman Wysocki
7. Andrzej Tarapata
8. Marian Błaszczyk
9. Janusz Czyplis
10. Grzegorz Czerwiński
11. Franciszek Sosnowski
12. Dariusz Trzciński
13. Stanisław Kania

Nagrody rzeczowe od Pana Starosty naszego powiatu Leszka Dziąga otrzymali:
1. Lidia Ossowska
2. Andrzej Tatar
3. Barbara Kania
4. Regina Myślińska
5. Halina Pińska
6. Antoni Dalak
7. Katarzyna Malinowska
8. Krzysztof Siemaszko
Zarząd ROD im. „Katarzynki” przyznał list pochwalny dla Pana Jana Kasperowicza.

Nagrodami rzeczowymi za przyniesione plony przez działkowców na wystawę plonów wyróżniono:
1. Teresa Graczyk - I miejsce
2. Grzegorz Czerwiński - II miejsce
3. Teresa Lewko - III miejsce
4.Regina Myślińska - IV miejsce
5. Grażyna Rosiecka - V miejsce
6. Barbara Łukasiak – Mała – VI miejsce
7. Łucja Dremo - VII miejsce
8. Mieczysław Bugalski - VIII miejsce
9. Józef Błądek - IX miejsce
10. Ewa Staniszewska - X miejsce

Oceny przyniesionych przez działkowców plonów dokonała komisja w następującym składzie:
1. Elwira Laskowska
2. Jan Duma
3. Andrzej Tarapata


Wróć do spisu treści