Dzień działkowca 2017 - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści
Dzień Działkowca 2017


                   Obchody  „Dnia Działkowca 2017” w ROD im. „Katarzynki”.
 
Dnia 12 sierpnia 2017 roku w godz.16.00 do 23.00 na terenie  biura  Zarządu  ROD odbyły się  obchody „Dnia Działkowca”.
W uroczystościach udział wzięło 100 członków naszego ogrodu oraz zaproszeni goście w osobach:
1.Pan Jerzy Butkiewicz                     - Urząd Miasta Braniewa
2. Pan Leszek Dziąg                          - Starosta Powiatu Braniewskiego
3. Pan Andrzej Piróg                         - Dyrektor ABK w Braniewie
4. Pani Magdalena Miron i Pan Kamil Rzepka – Oddział Partnerski Santander Consumer Bank w Braniewie
5. Pan Jan Zieliński                            - Prezes Zarządu ROD „Nad Zalewem” we Fromborku
 

                     
                     Program obchodów obejmował:
- powitanie gości
- wystąpienie Prezesa Zarządu ROD Stanisława Kani
- wystąpienie zaproszonych gości
-wręczenie odznaczeń związkowych dla 14 działkowców
- wręczenie nagród rzeczowych( książki) dla 14 działkowców
- wręczenie dyplomów uznania dla 12 działkowców
- wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez Panią Burmistrz dla 8 działkowców
- wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez Pana Starostę Powiatu Braniewskiego
- wręczenie nagród rzeczowych od Oddziału Partnerskiego Santander Consumer Bank w Braniewie dla 8 działkowców
- zorganizowanie wystawy plonów naszych działkowców
 
     Za wystawę plonów zostały wręczone nagrody rzeczowe ( sprzęt ogrodniczy ).
Po zakończeniu akademii zaproszonych gości oraz działkowców poczęstowano przepyszną grochówką przyrządzoną przez żonę Prezesa Barbarę Kania, kiełbaskami z grilla , domowym ciastem przygotowanym przez działkowców oraz napojami chłodzącymi.                                                                 Następnie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej, która trwała do godz.23.00.                                                                                                                           Uroczystą akademię prowadził Prezes Zarządu ROD Stanisław Kania.                  Prezes Zarządu ROD St. Kania dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu naszego święta. Serdeczne podziękowania składa dla Pani Burmistrz Moniki Trzcińskiej , Starosty naszego Powiatu Pana Leszka Dziąga oraz   dla Pani Magdaleny Podsiadłowskiej -  Rzepka kierowniczce Oddziału Partnerskiego Santander Consumer Bank w Braniewie za przekazane nagrody rzeczowe dla naszych działkowców.
Na zorganizowanie imprezy Zarząd ROD wydał 1.217.71 zł.
 
  Uchwała nr 07/06/2017
Zarządu ROD im.”Katarzynki” w Braniewie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyróżnienia złotą, srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec” n/w działkowców z okazji „Dnia Działkowca” oraz Jubileuszu 120- lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich  .
 
 
 
                                              
Złota odznaka
 
1. Franciszek Sosnowski         - dz. nr 107
 
                                   
                                           Srebrna odznaka
 
 
1. Sylwester Nadziejko   - dz. nr 80
2. Andrzej Całka             - dz. nr 123
3. Józef Gawryś              - dz. nr 284
                                       
                                          Brązowa odznaka
 
 
1. Teresa Potera                               -  dz. nr 63
2. Marta Sobierska                           - dz. nr 111
3. Małgorzata Lewkowicz              -  dz. nr 122
4. Agnieszka Federowicz                -  dz. nr 126
5. Sabina Wojnowska                      – dz. nr 169
6. Janina Kowalczyk                        - dz. nr 206 A
7. Czesław Hajdamowicz                - dz. nr 226
8. Danuta Frączyk                           - dz. nr 241
9. Anna Zdrojewska                        - dz. nr 351
10.Grażyna Myśkiewicz                 - dz. nr 370
11.Marcin Kowal                            - dz. nr 376
 
    Uchwała nr 01/07/2017
Zarządu ROD  im. „Katarzynki” w Braniewie z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wyróżnienia n/w działkowców nagrodami książkowymi i dyplomami z okazji Dnia Działkowca 2017 za wzorową uprawę działek.
 
                                    Nagrody książkowe:
 
1. Regina Mieczkowska – Jastrzębska - dz. nr 22 
2. Leokadia Wiśniewska                      -  dz. nr 25
3. Agata Fiedorowicz                            - dz. nr 36
4. Teresa i Roman Dryka                      - dz. nr 48
5. Józefa Miernicka                              - dz. nr 51
6. Jolanta Brzezińska                           – dz. nr 118
7. Jan Dzikiewicz                                 - dz. nr 155
8. Ewa i Marek Staniszewscy               - dz. nr 180
9. Barbara Gudian-Hajdamowicz         - dz. nr 226
10. Julita Dąbrowska                           – dz. nr 299
11. Wiesław Kuczyński                        - dz. nr 308
12. Jan Duma                                        - dz. nr 335 A
13. Justyna Szewczyk                           - dz. nr 346
14. Bożena Trzcińska                            - dz. nr 37
 
 
                                        Dyplomy:
 
1. Bronisław Brylowski                       – dz. nr 34
2. Bożena Garbowska                          - dz. nr 78
3. Cezary Nietupski                             - dz. nr 144
4. Kazimierz Pokojski                         - dz. nr 153
5. Józef Rychliński                              - dz. nr 172
6. Roman Siejk                                    - dz. nr 173
7. Kamila Oleszczuk                           - dz. nr 185
8. Elżbieta Sikut                                  - dz. nr 222
9. Regina Tomkiewicz                       - dz. nr 306
10. Andrzej Milewski                          - dz. nr 309
11. Katarzyna Jasewicz                       - dz. nr 329
12. Grzegorz Czerwiński                     - dz. nr 322
 
 Nagrody rzeczowe od Pani Burmistrz otrzymują:
 
1 Piotr Pawlikowski
2 Eugeniusz Jastrzębski
3 Robert Szewczyk
4 Agnieszka Michanowicz
5 Ewa Malinowska
6 Piotr Kiryluk
7 Franciszek Sosnowski
8 Dorota Dąbrowska
Nagrody rzeczowe od Pana Starosty otrzymują:
 
1 Wiesława Rutkowska
2 Lucjan Ingielewicz
3 Anna Woroniecka
4 Stefan Staniszewski
5 Krystyna Imiołczyk
6 Antoni Danielewicz
7 Cezary Połeć
8 Józefa Łutaj
 
Nagrody rzeczowe od Oddziału Partnerskiego Santander Consumer Bank w Braniewie otrzymują :
 
1 Janina Czyplis
2 Dariusz Trzciński
3 Julita Dąbrowska
4 Maria Wałecka
5 Regina Myślinska
6 Roman Dryka
7 Agata Garczyńska
8 Barbara Kania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
Wróć do spisu treści