Likwidacja nieużytków - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści
Współpraca z samorządami nie jedno ma imię: Kolejny etap likwidacji nieużytków na terenie ROD im. „Katarzynki” w Braniewie w Okręgu Elbląg.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Katarzynki” w Braniewie przygotowując projekt planu pracy na 2015 rok oraz program działania ROD na kadencję 2015 – 2019 jako priorytet postawił sobie za cel likwidację kolejnych nieużytków w ogrodzie z przeznaczeniem tego terenu na nowe działki ogrodowe. Prace będą prowadzone w trzech miejscach ogrodu.
Pierwszy etap prac w bieżącym roku obejmował wystąpienie do Pani Burmistrz Miasta Braniewa z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie rosnących na tym terenie drzew i krzewów. Na złożony wniosek Zarząd uzyskał w listopadzie pozytywną decyzję i po jej uprawomocnieniu się, przystąpiono do wycinki oraz ogólnego posprzątania i wyrównania terenu nieużytków. Warto nadmienić, że prace przewidziane w 2015 roku są wykonywane w czasie wolnym przez członków Zarządu ROD oraz grupę aktywnych działkowców czynie społecznym przez członków Zarządu ROD oraz grupę aktywnych działkowców, którzy uczestniczą we wszystkich pracach na rzecz ogrodu. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu między innymi: Czesław Hajdamowicz, Grzegorz Czerwiński, Jan Duma , Franciszek Sosnowski i Stanisław Kania.
W kolejnym etapie w kwietniu 2016 roku Zarząd planuje wyrównać teren za pomocą spycharki i wkładu pracy zaangażowanych działkowców. Jak nam powiedział Prezes Stanisław Kania na pozyskanym w ten sposób terenie ogród chce wykonać ogrodzenie z siatki drucianej. W tej sprawie Zarząd ma zamiar wystąpić z projektem do Urzędu Miasta Braniewa korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Po wykonaniu w/w prac , których zakończenie planowane jest na czerwiec następnego roku, teren będzie przekazany dla nowych działkowców. W ten sposób zostanie zagospodarowane kolejne około 30 arów nieużytków.
Nadmieniamy, że w latach 2011 – 2013 również zagospodarowano w ROD im. „Katarzynki” w Braniewie teren nieużytków na obszarze około 30 arów pozyskując w ten sposób 6 nowych działek ogrodowych oraz teren rekreacyjny dla działkowców, gdzie również zlokalizowano biuro Zarządu ROD. Jak nietrudno zauważyć użytkowy teren ogrodu zwiększy się w sumie o 12 działek na które już czekają chętni do ich uprawy kolejni mieszkańcy Braniewa.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że władze miasta rozumieją i stale wspierają działania różnych grup społecznych oraz stowarzyszeń sprzyjając im w realizacji różnych celów ułatwiających życie z jednej strony licznej rzeszy działkowców, a z drugiej mieszkańcom miasta. Należy dodać, że w ramach takiego podejścia do spraw społecznych Pani Burmistrz Monika Trzcińska była gościem w dniu 22 sierpnia tego roku na obchodach Dnia Działkowca w ROD im. „Katarzynki”.
Jak nam powiedział Prezes Stanisław Kania przykładem takiej pomocy jest również oddanie do użytku w ubiegłym miesiącu ścieżek rowerowych zlokalizowanych pomiędzy ogrodami działkowymi z funkcją ruchu pieszego, służące przede wszystkim ogólnej rekreacji ale również pracownikom różnych instytucji miejskich, mieszkańcom pobliskich osiedli oraz działkowcom, skracając im wydatnie drogę.
Takie wspólne działania realizowane z lokalnymi samorządami w pełni popiera Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu oraz Krajowa Rada PZD i stawia je jako przykład godny naśladowania innym ogrodom podczas różnego rodzaju spotkań, posiedzeń i narad szkoleniowych.


Autorzy:
Zygmunt Wójcik –Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu
Stanisław Kania- Prezes Zarządu ROD im. „Katarzynki”

Wróć do spisu treści