Zarząd ROD - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym członków ROD im. „Katarzynki” w Braniewie w dniu 27 marca 2015 roku wybrano następujące osoby do Zarządu ROD:

Zarząd ogrodu:

Stanisław Kania – Prezes Zarządu
Grzegorz Czerwiński – Wiceprezes Zarządu
Janusz Czyplis – Sekretarz Zarządu
Jan Duma – Skarbnik Zarządu
Czesław Hajdamowicz – Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Józefa Miernicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Gudian – Hajdamowicz – Zastępca Przewodniczącej
Franciszek Sosnowski – Sekretarz 

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD:
1. Stanisław Kania 
2. Grzegorz Czerwiński 
3. Antoni Dalak 

Wróć do spisu treści